21 dec 2016

Brusselse regering steunt burgerinitiatief voor gezonde lucht niet

"Moeten burgers volledig zelf betalen voor meetapparatuur omdat hun regering luchtkwaliteit niet ernstig neemt?" vraagt Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) zich af. Momenteel kreunt het gewest opnieuw onder een pollutiepiek. Er zijn echter enkel algemene cijfers over het gehele gewest gekend en niet op specifieke locaties. Om die reden nemen burgers het heft in eigen handen, maar volgens Maes ondersteunt de regering hen onvoldoende. Burgerorganisaties BRAL en Greenfab.Brussels lanceerden eerder deze maand een groepsaankoop voor meetapparatuur dat de luchtkwaliteit meet. "Een fantastisch initiatief van een groep doeners die de problemen met onze luchtkwaliteit wil aanpakken," zegt Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen.) "Maar het is toch godgeklaagd dat burgers hiervoor zelf zouden moeten betalen? Dit is een taak voor de overheid." In de commissie leefmilieu (20/12) liet minister Céline Fremault (CDH) weten dat ze het burgerinitiatief niet zal ondersteunen. "Het grootste probleem met het huidige meetnetwerk is dat er niet gemeten wordt op de meest vervuilde punten. De Europese regelgeving schrijft nochtans voor dat metingen moeten gebeuren op plaatsen waar de hoogste concentraties vervuiling zijn," stelt Brussels parlementslid Arnaud Pinxteren (Ecolo). Daarom pleiten Groen en Ecolo om het huidige netwerk aan te vullen met fijnmazige meetstations die de vervuiling tot op straatniveau in kaart brengt. Ze verwijzen hiervoor naar het onlangs afgeronde project Exp'Air. Daaruit bleek dat sinds de invoering van de voetgangerszone de luchtkwaliteit in de autovrije zone gevoelig verbeterde, maar dat ze even sterk verslechterde in de omliggende straten. "De Brusselaars hebben recht op dit soort informatie. Het gaat tenslotte om hun gezondheid," besluit Maes.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.