19 nov 2013

Brusselse politieke fracties tegen verbreding Ring

In het Brussels parlement van vrijdag 15 november interpelleerde Annemie Maes minister Grouwels over de beslissing van de Vlaamse Regering om de Brusselse ring te verbreden.  Groen stelde tevreden vast dat alle aanwezige politieke fracties in de commissie financiën hun steun betuigden aan het verzet van de partij tegen deze verbreding. De Vlaamse regering besliste op 25 oktober om de Brusselse Ring te verbreden en op een aantal plaatsen extra rijstroken aan te leggen. Het doorgaand en plaatselijk verkeer wordt gescheiden. Hier en daar zal daartoe zelfs een scheidingswand worden gebouwd. De werken zullen naar schatting 380 miljoen euro kosten en moeten in 2016 van start gaan. De verschillende partijen haalden tijdens de commissie heel wat argumenten aan die pleiten tegen het verbreden van de ring.  Eerste vaststelling is dat de verbreding de fileproblematiek niet zal oplossen. Zelfs integendeel, studies wijzen uit dat de verbreding een aanzuigeffect zal veroorzaken. Ook zullen de files op de autosnelwegen richting Brussel, namelijk de A12, de E19 en de E40, langer worden. En worden in Brussel meer verkeersproblemen verwacht. Door een verbreding van de Ring zal het mobiliteitsprobleem enkel verschuiven en op termijn erger worden.  Bovendien blijkt uit andere studies dat de verbreding van de Ring nefast is voor de gezondheid, bijvoorbeeld door fijn stof, en de levenskwaliteit van duizenden omwonenden van de ring in Brussel en Vlaams-Brabant.

Daarnaast heeft de keuze om de ring te verbreden ook economische gevolgen voor het gewest.  De kosten van een verbreding zijn immers niet in verhouding met de baten. Voor elke euro die in wegeninfrastructuur wordt geïnvesteerd, is er de komende vijfentwintig jaar slechts een terugverdieneffect van 67 cent. Het blijft dus essentieel om in te zetten op alternatieven voor autoverkeer in plaats van meer wegencapaciteit te creëren.

Annemie Maes: "Tal van mobiliteitsexperts beweren dat het beter is om eerst en vooral te investeren in snelle tramlijnen tussen Vlaanderen en Brussel, het Gewestelijk Expresnet en de fietssnelwegen, in combinatie met de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen. Zelfs de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dringt erop aan dat ons land daar dringend werk van maakt."

Tot slot bestaat er een kans dat de eenzijdige beslissing van de Vlaamse Regering om de ring te verbreden een juridisch staartje krijgt.  Vele organisaties, zoals lokale besturen, zijn niet tevreden met de beslissing en tekenen mogelijks beroep aan.  De verbreding van de ring dreigt dus op verschillende vlakken negatieve gevolgen te hebben voor het Brusselse Gewest en haar inwoners.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.