21 jun 2012

Brusselse burgemeesters kunnen voorzitterschap gemeenteraad uit handen geven.

Stap vooruit voor de lokale democratie.   De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement stemt donderdag 21 juni over een voorstel van ordonnantie dat gemeenten de mogelijkheid biedt de gemeenteraad te laten voorzitten door een raadslid ipv door de burgemeester. Dit voorstel, met Barbara Trachte (Ecolo) als hoofdindiener en mee ondertekend door Annemie Maes (Groen), betekent een serieuze stap voorwaarts op het vlak van inspraak en democratie. En de realisatie van één van de punten uit het regeerakkoord.

 

De gemeente is het niveau het dichtst bij de burger, maar paradoxaal genoeg ook het niveau waar de mogelijkheden van de wetgevende macht om controle uit te oefenen op de uitvoerende macht het meest beperkt zijn. Gemeenteraadsleden die hun job goed willen doen, moeten na hun gewone job nog behoorlijk wat tijd steken in het uitpluizen van dossiers.  De Brusselse gemeenteraden worden vandaag nog voorgezeten door de burgemeester, wat niet altijd de beste garantie is voor een diepgaand debat. Het is de voorzitter van de gemeenteraad die de punten van het college en de vragen van de gemeenteraadsleden op de agenda plaatst, het woord verleent of afneemt, de agenda bewaakt, de gemeenteraad schorst of tot de orde roept.

 

Eenmaal gestemd, treedt de ordonnantie in werking bij de volgende volledige vernieuwing van de gemeenteraden. Deze stemming komt dus ideaal qua timing. Annemie Maes: "Groen hoopt dat heel wat Brusselse gemeenteraden de komende legislatuur niet langer door de burgemeester maar door een raadslid worden voorgezeten. In Vlaanderen, waar het systeem al langer bestaat, heeft volgens de VVSG de helft van de burgemeesters de fakkel effectief doorgegeven. Een onderzoek van de Universiteit Gent toont aan dat de ingreep een versterking betekent van de lokale democratie".

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.