12 jul 2013

Brussels luik 6de staatshervorming : hoognodig en positief

  Groen en Ecolo stemmen vandaag in de plenaire vergadering van het Brussels parlement de ordonnanties die het Brusselse luik van de 6de staatshervorming concretiseren. Een historische institutionele hervorming. De groenen ijveren reeds lang voor een betere bevoegdheidsverdeling tussen gewest en gemeenten en zijn vandaag dan ook verheugd een aantal van hun suggesties vertaald te zien in wetgeving. Stuk voor stuk zullen de wijzigingen het dagelijks leven van de Brusselaar beïnvloeden. Op het vlak van huisvesting wordt het aantal sociale verhuurmaatschappijen gehalveerd. Wat mobiliteit betreft moeten de gemeentelijke mobiliteitsplannen kaderen binnen het gewestelijk mobiliteitsplan en kan het gewest in de plaats van de gemeente treden wanneer deze in gebreke blijft. Op het vlak van stedenbouw zal het gewest voortaan de vergunning voor grote projecten van bovenlokaal belang verlenen, terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor meer lokale vergunningsaanvragen en hier korter op de bal kunnen spelen. De gemeentelijke containerparken worden naar het gewest overgeheveld zodat werk kan gemaakt worden van een goed verspreid en gebruiksvriendelijk netwerk.

Deze hervorming is echter geen eindpunt, maar slechts een begin. Er komen binnenkort heel wat extra bevoegdheden richting Brussel en dit betekent nog heel wat werk op het vlak van institutionele hervorming.  Al deze werven willen wij aanpakken met de constructieve houding die aanwezig was in de werkgroep intrabrusselse stadshervorming.

Ecolo en Groen stemmen de 5 ordonnantie die de intrabrusselse hervorming concretiseren met enthousiasme. Annemie Maes: "Niet alleen omdat we er inhoudelijk achter staan, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de weg is die we moeten volgen om ervoor te zorgen dat onze instellingen efficiënter, coherenter en gebruiksvriendelijker werken. Met deze hervorming geven we een duidelijk signaal aan hen die niet geloven in het Brussel Gewest en het te complex vinden om een volwaardig gewest te zijn. Deze hervorming toont dat de Brusselaars, Nederlandstalig en Franstalig, meerderheid en oppositie, wanneer ze de kans krijgen, hun lot in eigen handen kunnen nemen en de noodzakelijke hervormingen doorvoeren."

Annemie Maes                                Yaron Pesztat

0474/62 82 66                                   0474/98 49 96

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.