16 feb 2018

Brussels kattenplan: het kan anders!

De verplichte registratie en sterilisatie van huiskatten is voorlopig geen succes. Groen stelt voor om een controle van registratie bij een bezoek aan de dierenarts te verplichten. "Het sterilisatieprobleem kan worden aangepakt door alleen de verkoop van gesteriliseerde katten toe te laten. Er zijn ook veel vrijwilligers die zich om de zwerfkatten bekommeren. De minister zou via zorgpartnerschappen de acties van vrijwilligers en gemeenten kunnen versterken," stelt Annemie voor. Ook is het aburd dat twee ministers voor de Brussels katten bevoegd zijn. Zo is minister Fremault bevoegd voor zwerfkatten en minister Debaets voor huiskatten. Groen pleit voor één minister bevoegd voor alle katten. "Een ambitieuzer kattenplan voor het Brussels Gewest is noodzakelijk," besluit Annemie. Sterilisatie is, samen met castratie, de beste methode om ongewenste kittens te vermijden. Niet-gesteriliseerde huiskatten vormen de grootste oorzaak van overpopulatie en bijgevolg zwerfkatten en deze veroorzaken overlast. "Tienduizend katten per jaar worden geëuthanaseerd omdat er te weinig plaats is in opvangcentra of bij particulieren," zegt dierenwelzijnsorganisatie Gaia. Alleen al vanuit dierenwelzijn is sterilisatie verantwoord. Dus werd sterilisatie verplicht vanaf 1 januari 2018 in het Brussels gewest. Katten geboren in 2017 (of eerder) moeten binnen de zes maanden gesteriliseerd zijn.

Staatssecretaris Debaets trok al in 2017 een subsidie van 100.000 euro uit, waarmee de lokale besturen een sensibiliseringscampagne en premiebeleid kunnen uitwerken. Omdat elke gemeente hier anders mee omgaat komt het beleid erg versnipperd over. Sommige gemeenten doen zelfs helemaal niets.

#hetkananders

> Voorstel Groen: Het sterilisatieprobleem kan aangepakt worden door alleen nog de verkoop van gesteriliseerde katen toe te laten.

> Voorstel Groen: Er zijn ook veel vrijwilligers die zich om de zwerfkatten bekommeren. De minister zou via zorgpartnerschappen de acties van vrijwilligers en gemeenten kunnen versterken.

Probleem #2 - Registratie: geklungel met databanken 

Sinds november 2017 zijn baasjes van katten verplicht om hun huisdier te identificeren (microchip) en te registreren. De verplichte registratie van de kat in de databank van CatID, maakt dat het identificatienummer van het dier gelinkt wordt aan gegevens van de ID-kaart van het baasje. In Brussel-stad hebben particulieren in 2017 voor amper twee huiskatten een registratie ingediend en een sterilisatiepremie aangevraagd. De registratie is voorlopig niet succesvol.

Kleine kantlijn hierbij: een dataverwerkingsysteem voro (huis)katten bestond als een kwarteeuw in ons land. Bij een nieuwe openbare aanbesteding van het Brussels Gewest is echter gekozen voor CatID als nieuwe verwerker van de gegevens. En wat blijkt: de bestaande databank van huiskatten is niet compatibel met het nieuwe databankbesturingssysteem. Alle katten moeten opnieuw gereigsteerd worden. En ook bij verhuis, moet de nieuwe eigenaar nog eens bij de dierenarts langsgaan voor herregistratie.

#hetkananders

> Groen stelt een verplichte controle van registratie bij een bezoek aan de dierenarts voor. Voor elke kat kan men nagaan of die al geregistreerd en geïdentificeerd is.

Probleem #3 - Twee ministers bevoegd voor katten

Ook is het aburd dat twee ministers voor de Brussels katten bevoegd zijn. Zo is minister Fremault bevoegd voor zwerfkatten en minister Debaets voor huiskatten.

#hetkananders

> Groen wil een gecoördineerd kattenbeleid en pleit voor één minister bevoegd voor alle katten, zowel huiskatten als zwerfkatten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.