10 dec 2013

Brussels Gewest voert solidariteitsbijdrage voor drinkwater in

Vanaf 1 januari 2014 is het Brussels gewest solidair met de landen in het Zuiden, waar toegankelijk en veilig drinkwater nog steeds geen feit is. De commissie Leefmilieu van 10 december 2013 keurde op initiatief van de ecologisten unaniem, meerderheid èn oppositie, een voorstel van ordonnantie goed om die solidariteit vorm te geven.   De Brusselse intercommunale voor waterdistributie en -sanering, Hydrobru, zal per gefactureerde kubieke meter een solidariteitsbijdrage van 0,005 euro opzij zetten. Een selectiecomité zal de internationale projecten die gefinancierd  worden met deze bijdrage selecteren en een begeleidingscomité wordt belast met de controle op de uitvoering ervan.  De bijdrage zal bovendien niet worden verhaald op de consument. Annemie Maes:

"Groen is erg blij met deze unanieme stemming. Het recht op zuiver en veilig drinkwater is een grondrecht, maar daarom nog geen realiteit. Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef in 2010 blijkt dat wereldwijd 884 miljoen mensen geen toegang hebben tot zuiver drinkwater. Het Brussels Jongerenparlement Water dat plaats vond in 2007 vroeg reeds meer solidariteit tussen Noord en Zuid."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.