29 feb 2012

Brusselaar betaalt niet voor aanpassingswerken waterzuiveringstation

Dinsdag 28 februari stond het waterzuiveringsstation van Aquiris op de agenda van de commissie leefmilieu. Er werd gedebateerd over het rapport dat door experts werd opgesteld. Kijk voor de reportage van Brusselnieuws.hier

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.