14 okt 2015

Brussel verdient kwalitatieve meerstemmige én meertalige berichtgeving

Ook de tweede versie van het herstructureringsplan van de Vlaams Brusselse Media kan Groen niet overtuigen. Een afgeslankte radio, televisie en krant en het verdwijnen van Agenda: de prijs voor meer gecentraliseerde online informatie is erg hoog. De Vlaams Brusselse Media (VBM), de koepel van FM Brussel, TV Brussel, Brussel Deze Week en Brusselnieuws.be bevinden zich sinds enkele maanden in een turbulente hervormingsfase. Vandaag heeft de raad van bestuur van de VBM op een persconferentie de nieuwe plannen bekendgemaakt. "Eerst en vooral betreuren wij het verdwijnen van Agenda, dat door haar meertaligheid en kwaliteitsvolle berichtgeving over het culturele leven in Brussel een zeer grote bereikbaarheid heeft kunnen uitbouwen, ook bij niet-Brusselaars en anderstaligen" Zegt Annemie Maes. De open houding die zo typerend is voor Brussel en volledig wordt belichaamd door de VBM, dreigt in het gedrang te komen. In een Brusselse context waar 60% van de bewoners noch tot de Nederlandstalige noch tot de Franstalige gemeenschap behoren, is dat een stap achteruit.

Het strategische plan bevat ook een structurele reorganisatie. De onlinediensten komen centraal te staan, naast een afgeslankte tv, radio en krant. Maes: "Digitalisering is een goede zaak, maar alle focus op online is niet de juiste formule. Omwille van maximaal bereik bij alle Brusselaars en Brussel gebruikers mogen de andere mediavormen niet inboeten aan belang. We moeten alles op alles zetten dat een stadsradio als FM Brussel haar gemeenschapsvormende kracht behoudt."

Maes betreurt bovendien dat dit debat deze week niet aan bod komt in de Raad van de VGC. "We wisten dat er een raad van bestuur was en hadden het debat graag ook vooraf aangegaan binnen het parlement. Onze interpellatie werd telkens uitgesteld. De voor vandaag geplande commissie Cultuur werd gisteren bovendien last minute geannuleerd. Wegens te weinig agendapunten? Of geen interesse vanwege het college? Maes: "Op momenten zoals deze moet het parlement haar rol kunnen spelen. De Brusselaars verwachten dat van ons."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.