05 dec 2014

Brussel houdt deur voor statiegeld op blikjes en drankverpakkingen open

Brussel houdt deur voor statiegeld op blikjes en drankverpakkingen open Het Brussels Gewest reageert positief op het voorstel van Annemie Maes om de invoering van statiegeld op blikjes en plastieken drankverpakking verder te onderzoeken. Tegen 2020 moeten de Brusselaars volgens een Europese richtlijn 50% van hun afval sorteren. Vandaag halen we ongeveer 30%. Daarmee lopen we achter op Vlaanderen (60%) en het Europese gemiddelde (42%). Zonder extra inspanningen halen we de Europese doelstellingen dus niet. De invoering van statiegeld op blikjes en drankverpakkingen is een goede manier om een tandje bij te steken. Al in juli 2010 keurde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement unaniem een resolutie goed om de piste van statiegeld te onderzoeken, maar sindsdien is nog niet veel gebeurd op dat vlak.

Na haar vragen aan Minister van Leefmilieu, Céline Frémault, in de Commissie Leefmilieu, was Brussels parlementslid Annemie Maes dan ook blij te horen dat Brussel nog steeds bereid is dit verder te onderzoeken. "Ik vind het positief dat u de invoering van statiegeld niet meteen afwijst. De resolutie was bedoeld om grondig over zo'n systeem na te denken. Ik had eerder aan een proefproject gedacht, maar u wilt het over een andere boeg gooien en pleit voor een gecoördineerde invoering, samen met Vlaanderen en Wallonië. Dat is een goede zaak."

Het Gewest wil nagaan bij het Vlaamse en Waalse Parlement wat er gezamenlijk kan gebeuren. De bevoegde minister erkent hiermee onrechtstreeks dat er een probleem is met rondslingerende blikjes en plastieken flesjes. Deze zorgen voor niet alleen vervuiling van straten, pleinen en groene ruimtes, maar betekenen ook extra kosten voor de opruiming door lokale besturen. Plastiek komt ook in water terecht waardoor de kwaliteit van water en vissen sterk wordt bezoedeld.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.