20 mrt 2014

Brussel heeft nood aan extra textielcontainers

De leden van het kringloopnetwerk Ressources, een bedrijvenfederatie uit de sociale economie, verzamelen, sorteren, herstellen, recycleren, restylen en verkopen voorwerpen.  Van het textiel dat via containers wordt ingezameld, wordt 20% gerecycleerd en 60% hergebruikt. De rest wordt verbrand. Op die manier krijgt een kledingstuk 'een tweede leven'.   Naast privébedrijven en liefdadigheidsorganisaties zijn er in Brussel 4 erkende organisaties die textiel inzamelen: Oxfam Solidariteit, Spullenhulp, het Leger des Heils en Terre.  Deze organisaties zamelen elk jaar ongeveer 3900 ton kleding in via hun containers. Dit komt neer op ongeveer 3,5 kg per inwoner. Deze textielcontainers zijn verspreid over heel het Brussels gewest. In 2013 waren er 308 textielcontainers en 32 inzamelpunten waar het textiel vrijwillig kan worden binnen gebracht.  Vandaag zijn deze containers echter bijzonder onevenwichtig verdeeld over het gewest: zo telt de Stad Brussel er 53, terwijl Koekelberg geen enkele container heeft en er in Sint-Joost of Sint-Gillis slechts een 2-tal geïnstalleerd zijn.   

 Groen pleit voor een extra inspanning van de Brusselse gemeenten om meer textielcontainers te laten plaatsen.  Annemie Maes: "Veel mensen brengen hun oude kleding naar textielcontainers die in verschillende gemeenten terug te vinden zijn. Sommige mensen doen dit om ecologische redenen. Textiel kan als grondstof  hergebruikt worden en helpt de afvalberg te verkleinen. Anderen doen het vanuit een sociale overtuiging.  Mensen die het financieel niet breed hebben, worden zo geholpen. En het levert ook voordelen op voor de samenleving: de sociale economie krijgt een duwtje in de rug door de tewerkstelling van laaggeschoolden. Het is daarom jammer dat gemeenten zo weinig inspanning doen om kleding een tweede leven te geven".  

 foto: (c) Herman Sleebus

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.