19 apr 2011

Bomen sneuvelen in Dupréstraat (Jette) zonder kapvergunning.

Op dit moment wordt aan de achterkant van het station in Jette een nieuwe parking aangelegd, een project met Beliris als bouwheer. Annemie Maes (Groen!) is ontevreden over de gang van zaken. Men dient zich te houden aan de stedenbouwkundige vergunning, en de omwonenden correct informeren. Aan de Dupréstraat in Jette stonden tot dit weekend een aantal grote mooie kastanjebomen en een aantal andere kleinere bomen. Hoewel de bouwvergunning toestond om slechts 5 verzwakte en 2 zieke bomen te vellen zijn er ondertussen al minstens 11 bomen omgehakt. Dezen lijken gewoon te sneuvelen omwille van praktische redenen, volgens de werfleider om de machines betere doorgang te geven. Annemie Maes, Brussels Parlementslid en gemeenteraadslid in Jette: "Dat Beliris de opdracht geeft meer bomen om te hakken dan voorzien, veroorzaakt heel wat boosheid en onrust bij de omwonenden. Nochtans zijn de praktische argumenten weinig geloofwaardig, er is best veel plaats voor de machines om te manoeuvreren. We zijn trouwens ook in volle bloeiperiode, er zaten al nestjes in de bomen die werden omgehakt. Er is nog gepoogd om deze nestjes in de andere bomen over te brengen, zonder veel succes." De Brusselse ordonnantie is nochtans zeer duidelijk: Volgens artikel 2, § 2 van de ordonnantie van 1991 op de jacht en artikel 5 van het besluit van 25 oktober 1990 op de vogelbescherming, is het verboden om bomen te kappen tijdens de nestperiode, tenzij dat om veiligheidsredenen hoogdringend is. Deze beschermingsmaatregelen worden door de ordonnantie nauwkeuriger bepaald: het kapverbod zal gelden van 1 april (1 maart in natuurreservaten) tot 15 augustus. De kapvergunning werd verleend op het moment van de stedenbouwkundige aanvraag, waarbij de gemeente Jette bijkomend eiste om niet meer bomen te kappen dan deze de 5 die zich in slechte gezondheidstoestand bevinden, en de twee die afgestorven zijn. De oorspronkelijke plannen, waarin tientallen bomen zouden sneuvelen, werden bijgevolg aangepast. Ook vroeg de gemeente duidelijk en transparant met de omwonenden te communiceren tijdens de werf. Dat is duidelijk niet gebeurd.

Het probleem ligt onder meer in de definitie wat juist een 'boom' is . De regels voor 'bomen' gelden volgens de wet enkel voor 'hoogstammen': een boom waarvan de stam op 1,50 van de grond een omtrek van minstens 40 cm heeft en die ten minste 4,00 m hoog is. Het is misschien tijd om deze wet te herbekijken. Waarom kan een boom waarvan de omtrek van de stam 35 cm bedraagt, en die 3,5 m hoog is, ook niet waardevol zijn?

Er zijn dus zeker 4 grote bomen meer gekapt dan voorzien, en daarnaast nog heel wat kleinere bomen, die worden behandeld als quantité négligable. Annemie Maes zal Beliris vragen om het verdwenen groen maximaal te compenseren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.