Bio

Annemie Maes is senator en parlementslid voor Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Tegelijkertijd zetelt ze ook in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze is vooral actief met leefmilieu (luchtkwaliteit, klimaat, voedsel en meer groen), dierenwelzijn, fietsen, netheid en afval, binnenlandse zaken (veiligheid, gemeentes en zwembaden) en cultuur, media & jeugd. Daarnaast is Annemie ook gemeenteraadslid in haar gemeente, Jette en politieraadslid in zone Brussel zone West.

Aan de KU Leuven haalde Annemie haar licentiaatsdiploma oudheidkunde en kunstgeschiedenis en ze ging een tijdje naar Italië voor archeologische opgravingen. Annemie heeft ook tien jaar gewerkt in de sector van de auteursrechten.

Annemie is de trotse moeder van Simon en Emilia.

“Voor mij is het duidelijk: ik wil een leefbaarder Brussel. En een Brussel waar je op een aangename manier kan fietsen, kan spelen en genieten van de stad. Dat is ook de reden waarom ik in de politiek ben gestapt. De Brusselse kiezer heeft mij een duidelijk mandaat gegeven om te blijven focussen op duurzame en leefbare oplossingen voor Brussel, waar je jong kan zijn en oud wilt worden.”