03 nov 2017

'Bij Net Brussel is het niet enkel het afval dat stinkt'

'Bij Net Brussel is het niet enkel het afval dat stinkt', zegt (Groen) in het Brussels Parlement (). Oktober was een schandaleuze maand voor het afvalagentschap Net Brussel: zo lekte het nieuws dat Net Brussel gesorteerd afval verbrandt. 'Na het andere schandaal deze week waarbij het Rekenhof mogelijke fraude met tankkaarten bij Net Brussel signaleerde is dit de druppel die de emmer doet overlopen voor de Brusselaars die hun best doen om te sorteren,' reageert Annemie Maes.

Annemie Maeszie filmpje

Net Brussel verbrandt gesorteerd afval

Uit een interne email blijkt dat Net Brussel verschillende soorten afvalzakken ongescheiden op heeft gehaald en verbrand. In de email wordt expliciet de opdracht aan de ploegen gegeven om de gele, blauwe en witte zakken in één ophaling te verzamelen en naar de verbrandingsoven te sturen. Net Brussel bevestigde intussen deze wanpraktijken, maar zegt dat het gaat om een "uitzonderlijke maatregel" gaat. De vakbonden bevestigen echter dat het een terugkerend probleem is en de inzamelploegen sinds de hervorming van januari onderbemand zijn. Arnaud Pinxteren (Ecolo) en Annemie Maes (Groen) vragen een bijzondere commissie naar wanbeheer bij Net Brussel.

Fraudeleuze praktijken met tankkaarten

In de media vernemen we dat er mogelijke frauduleuze praktijken zijn bij het Agentschap Net Brussel (ANB) met tankkaarten. Dit zou aan het licht gekomen zijn bij controle van de rekeningen 2016 door het Rekenhof.

Het Rekenhof hekelt het tankkaartenbeleid van ANB voor volgende zaken: ANB heeft 740 tankkaarten. De kostprijs hiervan bedroeg  in 2016 meer dan 3 miljoen euro. Men heeft 3 types tankkaarten: 608 operationele tankkaarten, 100 administratie tankkaarten en 32 reservekaarten. De tankkaarten van de eerste 2 categorieën zijn strikt toegewezen aan 1 voertuig en kunnen niet anders dan voor dat voertuig gebruikt worden. De 32 reservekaarten daarentegen zijn toegewezen aan een operationele verantwoordelijke. Het Rekenhof heeft serieuze bedenkingen  bij het feit dat deze reservekaarten gebruikt worden voor meerdere tankbeurten per maand voor abnormaal hoge hoeveelheden, voor meerdere tankbeurten per dag en soms voor verschillende types van brandstof met dezelfde kaart. Het ingeven van de data van de gereden kilometers per tankbeurt is bovendien ontoereikend waardoor controle niet mogelijk is. Ook veelvuldige fouten en vertragingen bij het toewijzen van de nummerplaten voor de tankbeurten worden opgemerkt door het Rekenhof.

Het ANB heeft op deze kritiek gereageerd door in maart 2017 een nieuw reglement voor de tankkaarten op te maken waarbij forfaitair 1500 liter per agent (70 agenten) voor de dienstwagens kan getankt worden ongeacht of deze voor de eigen wagen is of niet en ongeacht of er effectief gereden is voor het Agentschap Net Brussel.

Het nieuwe reglement volstaat echter ook niet voor het Rekenhof want ze raden een betere interne en gedetailleerde controle aan voor de uitgaven van tankbeurten en striktere opvolging van de gebruikers. Tussen de lijnen kan men als goede verstaander begrijpen dat er mogelijke frauduleuze praktijken met deze tankkaarten gebeuren en dat het Rekenhof vraagt om hier dringend een halt aan toe te roepen

Op deze kritiek antwoordt het agentschap Net Brussel in september 2017 niet door het systeem te veranderen of betere controle uit te voeren maar door gewoon van leverancier te veranderen. De ernst van deze zaak dringt niet door bij de directie van ANB. En is medeplichtig een het in stand houden van mogelijke frauduleuze parktijken.

#1 Het kan anders: invoeren van een transparante boekhouding

Groen en Ecolo eisen al jarenlang voor de invoer van een analytische boekhouding waarbij uitgaven en inkomsten van Net Brussel duidelijk gescheiden zijn van elkaar (dit is nu nog niet het geval!), iets wat ook het Rekenhof al sinds 1996 aanklaagt. Een analytische boekhouding maakt fraudeleuze praktijken niet meer mogelijk aangezien men dan gemakkelijk in de boekhouding kan terugvinden waarvoor het overheidsgeld wordt gebruikt. 

#2 Het kan anders: behalen van ambitieuze recyclagedoelstellingen

Brussel recycleert te weinig. Zo belandt meer dan de helft van het organisch afval in de witte zak (restafval). En slechts 30% van het Brussels afval wordt gesorteerd. Nochtans is sorteren in Brussel sinds 2010 verplicht. Brussel moet een tandje bijsteken om de Europese doelstellingen te behalen: de Circular Economy Package (CEP) van de Europese Unie stelt een recyclagecijfer van 55% voor plastic tegen 2025 voorop. Zo kan Brussel, in navolging van het voorbeeld van de paarse zak (P+MD), haar inspanningen verhogen om verschillende types plastic op te halen. Zie ook het verslag van Annemie over haar stage bij IMOG met het proefproject van de paarse zak in Waregem. Het kan anders: de Brusselse regering moet de circulaire economie stimuleren in plaats van dwarsbomen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.