26 jun 2013

Bezoek Ecocapital Nantes

Nantes Ecocapital: studiebezoek GMF 9 tot 12 mei 2013 Nantes is Europese Groene Hoofdstad 2013. De Ecocapital award gaat naar steden in Europa die model staan op vlak van duurzaamheid. (niet alleen wat er al effectief gerealiseerd is, maar ook de weg die ze al afgelegd hebben en zullen afleggen)In 2010 was Stockholm (stad) de eerste ecocapital, in 2011 was het de beurt aan Hamburg (stad, niet deelstaat), in 2012 Vitoria Gasteiz en in 2013 Nantes Métropolitaine (de stad Nantes en 23 gemeenten). De titel gaat in 2014 naar Kopenhagen (stad). En misschien in 2015 naar het Brussels gewest?

Ecocapital

 

inwoners

oppervl km²

bevolk dichth

2010

Stockholm

820.000

209

3923

2011

Hamburg

1.800.000

755

2384

2012

Vitoria Gasteiz

240.000

277

866

2013

Nantes

590.000

533

1107

2014

Kopenhagen

540.000

74

7297

2015

Brussel ?

1.147.000

162

7080

De 12 criteria voor toekenning titel ecocapital zijn

 1. Lokale bijdrage aan strijd tegen klimaatverandering (CO²,energie,..)
 2. Mobiliteit (OV, fiets, parkeerplaatsen,?)
 3. Duurzaam landgebruik
 4. Natuur en biodiversiteit
 5. Groene stedelijke gebieden
 6. Lokale luchtkwaliteit
 7. Geluidshinder
 8. Afvalbeheer
 9. Water (productie, -distributie en?consumptie)
 10. Afvalwaterverwerking
 11. Gemeentelijk milieubeheer (pesticide, energieverbruik, duurzaam aankoopbeleid,?)
 12. Communicatie

Per criterium wordt telkens gekeken naar:

 • Huidige milieutoestand en de bereikte resultaten
 • Maatregelen uitgevoerd om het stedelijke milieu te verbeteren
 • Toekomstige doelen/verplichtingen en initiatieven

Nantes heeft voor Europa vooral goed gescoord op de domeinen water, klimaatplan (CO² vermindering), openbaar vervoer en groene ruimte en biodiversiteit.

De problematiek is vergelijkbaar met Brussel

1.  Fiets: officieel zou Nantes aan 4,5% fietsers zitten (komende van 2%), maar zo voelt het niet. De fietsbeweging van Nantes Place o Velo heeft hierop kritiek en verf als protest zelf een fietspad op belangrijk fietsas. Het aantal fietsers lijkt nog steeds zeer laag, ondanks inspanningen en fietsinitiatieven:

          a.  Bicloo (cf Villo): 880 fietsen, 103 stations; weinig gebruik

          b.440 km "fietspaden": maar paar likken verf op grond worden meegeteld als volwaardig fietspad

          c.7500 fietsenstallingen (stijging met 97% sinds 2009)

          d.Veralgemening rechtdoor of rechtsaf te slaan bij rood licht voor fietsers

2.  Overvliegende vliegtuigen: geluidshinder en aanhoudend groot protest tegen aanleg nieuwe luchthaven (low cost). 40.000 betogers (25 km mensenketting) op 11 mei 2013

3.  Participatie bevolking (greeters, workshops,?)

4.  Doelstelling: - 30% CO²-uitstoot tegen 2020 en-50% tegen 2025. Vervoer en huisvesting zijn samen verantwoordelijk voor 80% van deCO²-uitstoot in Nantes.

5.  Duurzame voeding: weinig veggie, wel veel bio en aandacht voor duurzame en lokale landbouw

Nantes scoort beter dan Brussel op een aantal vlakken:

1.  Openbaar vervoer: Nantes herintroduceerde in 1985 als eerste stad in Frankrijk de tram. De stad werd daarmee een pionier in het promoten van het openbaar vervoer. Vandaag heeft Nantes met 42 kilometer de langste tramlijn van Frankrijk. 95% van de inwoners woont binnen een straal van 300 meter van een halte van het openbaar vervoer. De bewoners van Nantes gebruiken (na Parijs en Lyon) het meeste openbaar vervoer per inwoner. 15% v bewoners gebruikt elke dag het openbaar vervoer. Beleidskeuze om systematisch OV in eigen bedding te brengen: 4 lijnen Chronobus (elke 5 à 8 min in spits), 3 tramlijnen lagevloer, 1 Busway (eigen bedding)

2.  Luchtkwaliteit is veel beter in Nantes. De stad heeft al sinds 2002 een luchtkwaliteitplan. Concreet: bussen op gas (80%van de vloot), centrale as van 8

rijvakken naar 2 gebracht ten voordele van tweerichtingsfietspad, brede voetpaden en trambanen in eigen bedding

3.  Ecowijk (Île de Nantes) is veelbelovend: ecoschool met groendak, verplichting lage energie gebouwen.

4.  Stadsplanning: eerst openbaar vervoer en fietspaden aanleggen, daarna pas gebouwen, eerst bomen planten vooraleer asfaltering. Veel oude platanen waarnaast een perfect vlak geasfalteerd fietspad ligt (cf drogreden Brusselse administratie Havenlaan)

5.  Parkeren: uitgebreid Park en Ride aanbod (41 overstapparkings)

6.  vouwfiets in abonnement openbaar vervoer (CycloTan). Maar minpunt: verbod om andere vouwfietsen (bromptons) mee te nemen op openbaar vervoer.

7.  Groene ruimtes: Nantes Métropolitaine heeft 3.366 hectare groen of 57 m² groen per inwoner. Landbouwgebied en groene ruimtes vormen samen 60% van totale oppervlakte. Er zijn 4 Natura 2000 gebieden en 33 natuurzones van hoogstaande ecologische waarde. Elke stadsbewoner woont binnen een straal van 300 meter van stadsgroen. Sinds 2006 gebruikt Nantes geen pesticiden meer om het openbaar stadsgroen te beheren. Dit betekent ook systematisch groen aan de voet van laanbomen. Nantes heeft ook een beleid van herbebossing: de laatste vijf jaar zijn er drie stadsbossen geplant. Tegen 2016 moeten die samen 800 hectare groot zijn.

8.  Waterkwaliteit, opnieuw bovenbrengen van gedempte rivier.

9.25% sociale woningen in Nantes

Op de studiereis hadden we ontmoetingen met/bezoeken aan (met fiets en openbaar vervoer)

 • Araïs, coöperatieve van studies en raadgevend orgaan (cf Bral)
 • Place o Vélo, de lokale Fietsbeweging.
 • Marchands de sable: Zij zijn bezig met scenografie en architectuur onder de vorm van tijdelijke stedelijke constructies waarbij hergebruik van materialen (bv kartonnen cilinders) een essentieel onderdeel uitmaakt.
 • La ressourcerie de L'île, een kringloopvereniging die zich bezig houdt met recuperatie van gebruiksgoederen.
 • La ferme de la Ranjonnière : landbouwcooperatieve waar de goederen van 25 lokale producenten worden verkocht. Ze introduceerden de plaatselijke complementaire munt (la monnaie Retz'l).
 • het cohousingproject "Petits moulins".
 • de plantentuin met officiële tentoonstelling over Nantes : groene hoofdstad van Europa (missie en projecten).
 • L'île de Nantes met SAMOA, een vereniging die sinds 2004 bezig is met een permanente expositie omtrent de transitie naar een duurzame stedelijke omgeving.
 • Greeters de Nantes, een vereniging van bewoners van Nantes die bezoekers de stad laten ontdekken.

Reisverslag in PDF

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.