Actueel

In de commissie ruimtelijke ordening van 27 november stond de bespreking van de begroting stedenbouw 2014 op de agenda.  Op een vraag van Annemie Maes, parlementslid voor Groen, over de toekomst van het Huis van Stedenbouw antwoordde staatsecretaris Madrane dat de piste van een nieuw Huis volledig verlaten wordt.  In de plaats daarvan zal het Brussels gewest het architectuurcentrum CIVA in...

Op vraag van een aantal commissieleden nam Annemie Maes, voorzitter van de commissie Cultuur van de Raad van de VGC, het initiatief om een hoorzitting te organiseren over de omschakeling van de cultuurwaardebon naar vrijetijdswaardebon.

Armoede is meer dan alleen een zaak van geld.  Een sociaal netwerk en cultuurparticipatie maken mensen minder arm dan ze zijn volgens financiële...

In de analyse over het falend cultuurbeleid in Brussel, die vorige week verscheen, ontbreken een aantal essentiële elementen. Vooreerst is er geen “totaalgebrek aan ambitie en visie IN Brussel” maar eerder “VOOR Brussel”. De aangehaalde musea zijn stuk voor stuk federale instellingen waarover Brussel (lees gewest, gemeenschappen of stad) strikt genomen niks te zeggen heeft, noch op...

Pagina's