15 nov 2012

Beperking cumul blijft prioriteit

Het Brussels gewest kan geen cumulregels invoeren omdat het gewest (nog) niet over constitutieve autonomie beschikt. Dat is kort samengevat het advies van de Raad van State bij het voorstel van ordonnantie dat de cumul tussen burgemeester of schepen en parlementslid wil beperken tot 25% van de parlementsleden.   Dit advies is geen verrassing. Toch blijft Groen ervan overtuigd dat het beperken van de cumul een goede zaak is.

Annemie Maes: "Dit punt staat ingeschreven in het regeerakkoord, onder het luik goed bestuur, en wij willen er dan ook blijven voor strijden". Eenmaal Het Brussels gewest wel over constitutieve autonomie beschikt door aanpassing van de bijzondere wet, een wijziging die op dit ogenblik aan de gang is, kan het Brussels parlement de cumul wel beperken op voorwaarde dat we beschikken over een twee derde meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep.

 

Maes :  "Op dat ogenblik kan niemand zich nog verstoppen achter jurdische procedures en zullen alle partnes kleur moeten bekennen."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.