14 jan 2019

België mist afspraak met de geschiedenis

Terwijl alle landen wereldwijd op de grote klimaattop COP24 in Katowice samenwerken om te bepalen op welke wijze men de doelstellingen en acties van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 zal omzetten, heeft België zich weeral getoond als een land dat niet in staat is om een gemeenschappelijke klimaatambitie vast te leggen.

De historische klimaatbetoging van 2 december 2018, het laatste IPCC rapport, de duidelijke engagementen van verschillende van onze buurlanden om de klimaatdoelstellingen aan te scherpen zijn blijkbaar onvoldoende om alle regeringen in België (federaal en drie gewesten) te overtuigen om in Katowice eensgezind en krachtdadig te reageren.

Begin december maakte België al een slechte indruk met zijn negatieve stem over de Europese richtlijn energie-efficiëntie (enkel Tsjechië en België hebben toen tegengestemd). En ons land heeft op woensdag 12 december weer geweigerd om de High Ambition Coalition-verklaring te steunen. Deze verklaring engageert zich om de ambities met betrekking tot het bestrijden van klimaatverandering tegen 2020 te versterken, de nationale bijdrages te verbeteren en om sterkere acties uit te werken op korte -en lange termijn.

De High Ambition Coalition-verklaring is getekend door 27 landen en wil een duidelijk politiek signaal geven om sterke engagementen aan te gaan op een moment dat de klimaattop dreigt af te dwalen tot eindeloze technische discussies.

België heeft de verklaring niet mee ondertekend omdat het Vlaams Gewest zijn akkoord niet wou geven. De Vlaamse regering wil zich hiertoe niet verbinden onder druk van de regeringspartner NVA. Het gaat hier dus niet over een communautaire kwestie tussen het noorden of het zuiden van ons land, noch over een strijd tussen gewesten en federaal, maar over een dispuut tussen NVA en de andere regeringspartners CD&V en Open VLD.

Maar zonder dit akkoord van het Vlaams Gewest isoleert heel België zich voor de zoveelste keer binnen Europa en komt het weeral bij de slechtste van de “klimaatklas”.

Het is in die context dat we het officiële gemeenschappelijke standpunt van een tiental Belgische parlementsleden - van alle niveaus en van verschillende partijen - moeten zien om de morele plicht van de vier klimaatministers van ons land in herinnering te brengen om de inhoud van de interparlementaire klimaatresolutie te respecteren die door alle parlementen van ons land is aangenomen.

Maar het is nog niet te laat voor onze regeringen. De bal ligt nu in het kamp bij de Open VLD en CD&V en meer specifiek bij klimaatminister Joke Schauvliege om de Minister President van Vlaanderen Geert Bourgeois te overtuigen dat het klimaat echt niet kan wachten.

De ecologisten van Ecolo en Groen weigeren te aanvaarden dat ons land verder gegijzeld wordt door enkele NVA ministers op een moment dat we verenigd een strijd moeten aangaan tegen de klimaatveranderingen die nu al bezig zijn.

Evelyne HUYTEBROECK, Brussels parlementslid

Philippe HENRY, Waals parlementslid

Annemie MAES, Senator

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.