21 okt 2014

Beleidsverklaring Vervoort II mist hedendaagse toekomstvisie

Geen woord over milieu, natuur, water of luchtkwaliteit in de Brusselse regeerverklaring: Annemie heeft de regeringsleden een stofmasker bezorgd, aangezien ze luchtkwaliteit blijkbaar geen probleem vinden in Brussel.   Wat hoogdagen hadden moeten zijn in het Brussels Parlement, liep uit op een teleurstelling. Het was spannend wachten op de visie die de Brusselse regering zou voorstellen voor Brussel in het komende jaar. Helaas moeten we vaststellen dat de regeerverklaring bol staat van de gemiste kansen en het project van de nieuwe bestuursploeg ontoereikend en bij wijlen zelfs onzichtbaar is.

Terwijl de regering zicht sterk maakt de grondslagen te leggen voor "de hergeboorte van het Brussels Parlement", is er nauwelijks aandacht voor leefmilieu. Geen woord over groene ruimtes, natuur of biodiversiteit. Geen aandacht voor water-, lucht- en bodemkwaliteit. Niets over voeding, volkstuintjes of stadslandbouw. Leefmilieu wordt door de nieuwe ploeg verengd tot drie thema's: vliegtuigen, energie en netheid. Is dit echt de basis waarop de regering een attractief en leefbaar Brussels Gewest wilt bouwen?

Ook het VGC-college mist, in haar eerste beleidsverklaring van deze legislatuur, de kans om duidelijke keuzes voor Brussel te maken. En dat terwijl Brussel niet kan wachten op een twijfelende regering. En dat terwijl de VGC een beleid kan voeren dat het dichtst bij de mensen staat, een kwalitatief beleid waar de Brusselaars veel van verwachten. Maar die kwaliteit komt nu onder druk te staan.

Want dit college maakt geen duidelijke keuzes. Meer nog, ze stelt haar keuzes uit tot nà de begrotingsronde. Die omgekeerde redenering is een teken aan de wand. Een begroting maak je in functie van de prioriteiten die je uitzet, de keuzes die je maakt. Niet omgekeerd.

"De VGC gedraagt zich als het kneusje dat graag met de grote kinderen wil spelen terwijl deze al lachend hun rug hebben gedraaid. Wie verdedigt hier nog eigenlijk de Brusselaars in dit college? Ik kan alleen vandaag maar vaststellen dat Groen de enige partij is die volop de belangen van de Brusselaars verdedigt", aldus RVG-fractievoorzitster Annemie Maes (Groen)

Bij de besparingsronde van de Vlaamse regering was al duidelijk dat Brussel het gelag moest betalen. Groen hekelde toen al dat het VGC-college de Brusselaar onvoldoende had verdedigd. Toch blijkt uit deze vage beleidsverklaring dat het VGC-college een groot vertrouwen blijft hebben in Vlaanderen. Met het Vlaanderen zoals wij dat vandaag leren kennen, lijkt dit Groen wat naiëf. Blijkbaar heeft het VGC-college dan toch niet zo veel goesting om aan de slag te gaan als het beweert.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.