20 dec 2012

Begroting Brussels parlement in het licht van de nieuwe kandidatuur van Ecocapital

Tijdens de begrotingsbesprekingen bevestigde de regering dat Brussel opnieuw zijn kandidatuur voor Ecocapital heeft ingediend. Vorig jaar eindigde Brussel op de 5de plaats voor steden zoals Wenen, Antwerpen en Gent . Het Brussels Gewest maakt met deze begroting opnieuw haar ambitie duidelijk om een ecologische hoofdstad te worden. Een stad in transitie. Zo wordt de 75 miljoen euro, die in het kader van de 6de staatshervorming naar de Brusselse mobiliteit gaat, vooral ingezet voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verminderen van de autodruk, door het invoeren van een Brussels Wetboek Lucht Klimaat en Energie waardoor ook de luchtvervuiling wordt aangepakt. In 2013 zullen er extra containerparken komen en zal men meer afval proberen te hergebruiken en valoriseren als grondstof in het kader van de alliantie werkgelegenheid en milieu. Op het vlak van huisvesting en energie trekt Brussel resoluut de kaart van passiefbouw, strijd tegen leegstand en creatie van nieuwe kwaliteitsvolle woonwijken. Hoewel Brussel al zeer goed scoort op vlak van groene ruimtes en biodiversiteit zullen er in 2013 ook nieuwe groene ruimtes gecreëerd worden in bijvoorbeeld de dichtbevolkte kanaalbuurt, aan de site van Thurn & Taxi.

Annemie Maes, fractieleider van Groen in het Brussels parlement : "De Brusselse bevolking groeit aan een enorme snelheid : op 1 jaar tijd zijn er 30.000 Brusselaars bijgekomen, equivalent van de bevolking van Zaventem of Wavre. Om de leefbaarheid van zoveel mensen op een beperkt grondgebied  kwaliteitvol te houden en de stadsvlucht van gezinnen met kinderen tegen te gaan moeten er  doordachte keuzes gemaakt worden op het vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit." Ongeacht of Brussel nu al dan niet de titel binnenhaalt in 2013, deze regering legt alvast de juiste accenten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.