28 nov 2013

Architectuurcentrum krijgt ruimere invulling

In de commissie ruimtelijke ordening van 27 november stond de bespreking van de begroting stedenbouw 2014 op de agenda.  Op een vraag van Annemie Maes, parlementslid voor Groen, over de toekomst van het Huis van Stedenbouw antwoordde staatsecretaris Madrane dat de piste van een nieuw Huis volledig verlaten wordt.  In de plaats daarvan zal het Brussels gewest het architectuurcentrum CIVA in Elsene (Internationaal Centrum voor de Stad en Architectuur) vanaf 2014 overnemen. Annemie Maes: Het is een uitstekende zaak dat het CIVA een ruimere invulling krijgt.  Als groenen zijn we verheugd dat het gewest kiest voor een duurzame oplossing in plaats van een nieuw prestigeproject.  Het concept van het Huis van Stedenbouw was vooral gebaseerd op bling bling architectuur zonder concrete invulling. Het geld dat voorzien was voor dit Huis kan nu worden gebruikt voor het versterken van het CIVA.  De opwaardering van het architectuurcentrum zal de internationale uitstraling van het CIVA alleen maar ten goede komen.  Want het centrum heeft de voorbije jaren in binnen- en buitenland een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van archief, bibliotheek, expertise en mooie tentoonstellingen over architecten. Zo loopt momenteel de 3-talige tentoonstelling van stedenbouwkundig architect Xaveer De Geyter die onder meer de heraanleg van het Rogierplein heeft gerealiseerd en het rondpunt aan Schuman opnieuw zal aanleggen.

Groen rekent op een tweede adem voor het CIVA.  Vooral de synergie met het Sint Lukas archief kan complementair kan werken.  Het gebouw, tot voor kort eigendom van de COCOF, wordt voor 12 miljoen euro overgenomen door het gewest via de MVV, of de Maatschappij voor Verwerving van Vastgoed. De werking van het CIVA wordt al sinds jaren door het gewest financieel gesteund (250 000 euro), evenals de samenwerking met het Sint Lukas archief. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.