15 dec 2014

Annnemie Maes interpelleert minister Fremault over luchtkwaliteit

In de afgelopen commissie leefmilieu interpelleerde Annemie Maes minister Fremault over de luchtkwaliteit in Brussel. Hieronder een selectie van de uitgebreide discussie. Het volledige verslag is te vinden, de discussie over luchtkwaliteit staat op pp31-44.hier

 

  • Ze stelde de vraag welke contacten de Brusselse regering al met de Europese Commissie al heeft gehad ivm het overtreden van de luchtkwaliteitnormen.

Minister Fremault antwoordde hierop dat er overleg loopt met de Europese Commissie voor de overschrijding van de stikstofnorm, die daarvoor momenteel geen inbreukprocedure heeft lopen tegen ons land. Voor de niet-naleving van de fijnstofnorm is er in 2009 wel een inbreukprocedure gestart en ondanks regelmatige contacten en een vraag voor uitstel, ziet de Commissie daar niet van af. Tot slot heeft de brusselse regering wel aan de Commissie gevraagd om het meetstation van Haren te verplaatsen, omdat het met zijn ligging  in industriegebied niet langer representatief is.

 

  • Annemie Maes vroeg ook wat de huidige situatie in Brussel is met betrekking tot klein fijn stof (PM2,5)? Halen we de Europese normen in 2015?

Minister Fremault antwoordde dat  één van de zes meetstations in het gewest nog steeds waarden boven de jaarlimiet van 35 overschrijdingen van de dagnorm (50 ?g/m³) noteert. Ten opzichte van 2007 is dat wel al een verbetering: toen werd de norm nog in vijf meetstations overschreden. De jaarwaarde van 40 ?g/m³ wordt wel nageleefd.  Voor stikstofdioxide wordt de limiet van 40 ?g/m³ per jaar in vier van de tien meetstations overschreden. Ook daar zien we een verbetering, hoewel die langzamer evolueert dan bij de fijnstofconcentraties. In alle meetstations blijven de concentraties wel binnen de uurnorm van 200 ?g/m³.

 

  • Mevrouw Maes vroeg ook hoe minister Fremault de luchtkwaliteit zal verbeteren.

Hiervoor verwees minister Fremault naar het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan dat tegen eind 2015 goedgekeurd zou moeten worden, nadat de lopende milieueffectenbeoordeling is afgelopen. Ten tweede verwees ze naar het project 'Expair' van Leefmilieu Brussel dat loopt tot eind 2015 en enerzijds als doel heeft de blootstelling aan luchtvervuiling in Brussel te meten, anderzijds om de bevolking te informeren over die blootstelling en te motiveren hun uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen. Tot slot verwees ze naar het in 2013 goedgekeurde Brusselse Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) dat zal zorgen voor een lagere uitstoor van fijn stof.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.