08 sep 2017

Annemie op stage bij recyclagebedrijf Galloo in Menen

Ieder jaar organiseert Voka een inleefstage voor parlementsleden om de bedrijfswereld beter te leren kennen. Annemie volgde een Vokastage bij Galloo, een internationaal gerenommeerd recyclagebedrijf. Ze blikt tevreden terug. Ze kreeg de kans om het bedrijfsterrein in Menen te verkennen waar ze een rondleiding kreeg over alle recyclageprocessen en -beleid : van afval tot nieuwe grondstof met aandacht voor milieuaspecten ,waterzuivering, luchtkwaliteit en gevaarlijke stoffen. De recyclageresultaten van Galloo zijn spectaculair: tot 95% wordt gerecycleerd met een zuiverheidsgraad van soms 97% van de gerecycleerde materialen. Echter fabrikanten denken nog niet circulair. "Meer gerecycleerde materialen als grondstof en ecodesign als productievoorschrift zijn nodig om een circulaire economie te doen slagen. Maar ook hergebruik moet nog meer gestimuleerd worden." besluit Annemie. Galloo, de recyclage-duizendpootGalloo is een familiebedrijf dat sinds haar ontstaan in 1939 is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf werkzaam in België, Frankrijk en Nederland. De hoofdzetel ligt in Menen. Galloo heeft 600 werknemers en telt 42 sites waarvan het merendeel in Frankrijk (23 sites) ligt. Ook werkt het bedrijf lokaal samen met de sociale werkplaats 'Het Veer'  in Menen (120 VTE actief bij Galloo)

Wie zijn ze?

Wat doen ze? De belangrijkste bedrijfsactiviteiten zijn de verwerking van schroot en de recyclage van autowrakken. Daarnaast recycleert Galloo afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) ook witgoed en bruingoed genoemd, zoals IT materiaal (o.a. computers, TV schermen en mobieltjes) en apparaten verzameld via containerparken en Recupel (o.a. koffiezetapparaten en stofzuigers). Galloo verzamelt zowel PMD zakken met blikjes en plastic flessen via Fostplus als industrieel afval. Ook ontmantelen ze de schepen in de haven van Gent.

Galloo werkt circulair

Galloo zet de afval grondstoffen om in secundaire grondstoffen en deze dienen als basis voor de productie van nieuwe producten. Bijvoorbeeld: het plastic van autowrakken wordt verwerkt tot de secundaire grondstof plastic granulaat waarvan men dan nieuwe autobumpers maakt. 70% van deze secundaire grondstoffen zijn ijzerhoudende metalen (ferro-metalen). Deze ferro-metalen worden doorverkocht aan de staalindustrie. 50% van deze ferro-metalen worden geëxporteerd naar Turkije, India en China. Het overige deel wordt gebruikt door o.m. ArcelorMittal (Gent en Luik) en staalbedrijven in Frankrijk.

Galloo, kampioen in het scheiden van materialen.

Het recyclageproces bestaat uit een aantal belangrijke stappen. De eerste stap is depolutie: het product wordt ontdaan van haar gevaarlijke stoffen zoals bv. de batterijen in laptops. De tweede stap is een scheiding van de verschillende materialen via enorme shredders. Via een reuzenmagneet wordt ferro (70%) gescheiden van de non ferro mix (30%). Galloo is internationale koploper in het scheiden van non ferro mixen. De non ferrro mix bestaat uit aluminium, koper, roestvrij staal en zink (7%), kunststoffen (15%), rubber (3%), zand (1%) en andere (hout/steen).Dit zijn verschillende materialen die op hun beurt van elkaar moeten gescheiden worden.  Hierbij worden tal van scheidingstechnieken  gebruikt om deze waardevolle grondstoffen te recupereren. Zo zuivert men bv. aluminium via kunstmatige verzwaring van water. Na het zuiveringsproces bereikt men tot 96% zuiver aluminium. Nadien wordt aluminium doorverkocht aan bedrijven in Europa (Duitsland en Italië) maar ook in Korea ,Taiwan en China. Ook scheidt men hout van plastic en deze gerecycleerde kunstoffen (PP, PE, PS en ABS) worden hergebruikt in o.m. niet zichtbare (auto)onderdelen en zwarte autobumpers. Een ander voorbeeld is de scheiding van rubber van PVC. Galloo verkoopt de rubber door aan de cementindustrie in België of aan de stad Stockholm die het als alternatieve brandstof inzet voor hun stadsverwarmingsnetwerk.

Nog meer recyclage is mogelijk

Volgens Galloo zou nog veel meer gerecycleerd materiaal kunnen worden gebruikt als grondstof. Een drempel is de koudwatervrees over de kwaliteit en kleur bij de fabrikanten. Nu gebruiken auto-, elektro- en meubelfabrikanten slechts gedeeltelijk gerecycleerde grondstoffen in hun producten. Het potentieel is onbenut. Galloo verwacht een doorbraak met het Raw Material Initiative van de Europese Unie waar fabrikanten verplicht zullen worden om een bepaald minimumpercentage van gerecycleerd materiaal te gebruiken in de productie van nieuwe producten. In 2014 werd door de Universiteit Gent een studie uitgevoerd om de milieu-impact van gerecycleerd materiaal ten aanzien van nieuwe materialen na te gaan (zie bijlage). Uit het onderzoek blijkt dat de milieu-impact van gerecycleerde materialen vijf keer kleiner is ten aanzien van nieuwe materialen!

Meer ecodesign nodig

De restfractie na al deze scheidingsprocessen (5%),wordt ten slotte gestort als uiterst vervuild restafval. Dit zeer milieubelastend goedje bedraagt toch nog 7 à 8000 ton per jaar! De uitdaging is om deze restfractie nog meer te verkleinen. Ovam is bezig met een uitdoofscenario van het storten van dit giftig restafval. Echter wat baat het als fabrikanten blijven PVC gebruiken, een niet-recycleerbare grondstof en giftig bij verbranding ? De nood aan meer R&D middelen is groot: ecodesign kan de afvalberg verkleinen.

Meer weten over Galloo? Ga naar http://www.galloo.com/.

BIJLAGEN:
milieu-impact_studie_van_gerecyleerd_materiaal_door_ugent_in_opdracht_van_galloo.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.