08 okt 2010

Annemie Maes en Elke Van den brandt één jaar in het parlement

Een jaar geleden, in oktober 2009, gingen Elke Van den brandt en Annemie Maes aan de slag in het Brussels Parlement en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zonder veel ervaring, maar met een hoop enthousiasme en de steun van Adelheid Byttebier, die Groen! tien jaar lang vertegenwoordigd had in het parlement. In bijlage vindt u een aantal documenten die een overzicht trachten te geven van waar de Brusselse fractie van Groen! het voorbije parlementaire jaar mee bezig zijn geweest. De eerste 3 bijlagen geven de aanwezigheid weer van de Brusselse Fractie in de pers.

Vervolgens het document bouwstof 2009-2010, een overzicht van alle parlementaire initiatieven van het afgelopen werkjaar.

Als laatste bijlage vindt u het mooi afgewerkt document dat een thematisch overzicht geeft van alle gemaakte inspanningen van beide parlementairen.

 

Veel leesplezier!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.