30 mei 2016

Annemie in De Kenners

Annemie was afgelopen week te gast in 'De Kenners' om te spreken over de Brusselse luchtkwaliteit en het veiligheidsbeleid.   vroegtijdig door luchtvervuiling. In oktober 2015 schreef een groep Brusselse gezondheidsexperts hierover nog een verontwaardigde brief in De Morgen om de regering tot actie aan te sporen. Logischerwijze heeft de

Jaarlijks sterven 632 BrusselaarsEC dan ook een ingebrekestelling opgestuurd naar België voor de slechte luchtkwaliteit, maar daarin wordt vooral Brussel geviseerd omdat er geen actie wordt ondernomen. Er dreigen hoge boetes.

Brussel kan hier zelf actie ondernemen:

  • Maak duidelijke prioriteiten in het LKE-plan en neem de meest doeltreffende maatregelen het eerst
  • Voer een permanente Lage Emissiezone in
  • Introduceer de slimme kilometerheffing
  • Kom niet terug op de beslissing om dieslbussen onmogelijk te maken bij de MIVB
  • Kom nin verzet tegen de verbreding van de Brusselse ring
  • Meet de vervuiling op de meets vervuilde punten, zoals ook voorgeschreven door de Europese regelgeving in plaats van de situatie overdreven rooskleurig voor te stellen.

 

 

 

 

Over het veiligheidsbeleid vroeg Annemie om met onbevangen blik en zonder taboe's te kijken naar de verschillende problemen. Ze pleit ervoor om de universiteiten hierbij te betrekken om te garanderen dat er op een wetenschappelijke en objectieve wijze naar wordt gekeken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.