24 mrt 2015

Alternerend rijden in Brussel ‘niet voor meteen’ - Groen pleit voor drempelverlaging

In reactie op de slechte luchtkwaliteit in Brussel het afgelopen weekend ? even was de lucht in Brussel ongezonder dan die in Peking ? vraagt Groen dat het pollutiepiekplan verscherpt wordt. Nu treedt fase 1 pas in werking bij het overschrijden van een limiet van 70µg per kubieke meter. De Europese grenswaarde ligt echter op 50µg per kubieke meter. Groen stelt daarom voor de eerste fase al vanaf 40µg/m³ in werking te laten treden om zo de overschrijding van de Europese drempel te kunnen voorkomen. "Welke toekomst geven we aan onze kinderen? Moeten onze senioren echt al puffend hun oude dag doorbrengen? Laat Brussel opnieuw ademen," klinkt het bij Annemie Maes, die voor Groen in het Brussels parlement zetelt. "De koehandel waarbij de Brusselse regering het verzet tegen de ringverbreding opgeeft in ruil voor een zoveelste shoppingcentrum of voetbalstadion geeft de echte prioriteiten aan: winst voor een paar bedrijven gaat boven winst en gezondheid voor alle burgers." In de vorige regering zorgde de Groenen mee voor het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing goedkeurde, met als doelstelling het aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen te verminderen. Zo wilden ze mensen aanmoedigen om hun woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer te doen. Een kantoorgebouw in het centrum van Brussel mag volgens deze regelgeving bijvoorbeeld maar over 1 parkeerplaats per 200m² kantooroppervlakte beschikken. Als er meer parkeerplaatsen zijn, moet de kantooreigenaar bij vernieuwing van de milieuvergunning de ruimte herbestemmen, er publieke parking van maken of een serieuze milieuheffing betalen.

"Dit weekend zagen we de gevolgen van het loslaten van het IRIS 2 mobiliteitsplan," alsnog Annemie Maes. Volgens dit plan zou de autodruk in het Gewest tegen 2018 met 20% moeten verminderen, maar Groen ziet niet hoe de huidige regering die doelstelling zal halen. "Als we zien dat het gewest haar verzet tegen de verbreding van de Brusselse ring opgeeft en zich weigert te mengen in het debat over de nieuwe parkings in het stadscentrum, gaan we terug in de richting van Brussel als een stad voor autopendelaars."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.