24 okt 2014

Afvalplan Laanan (PS) ontoereikend volgens Groen-Ecolo

Het nieuwe afvalplan van staatssecretaris Laanan (PS) is ontoereikend. Betere dienstverlening voor burgers en bedrijven moeten hand in hand gaan met de Europese sorteerdoelstellingen, 50% recyclage tegen 2020, meer propere straten en meer efficiënte en transparante werking van Net Brussel. Dat vinden de Brusselse ecologisten, bij monde van Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo). Het huidige systeem van afvalophaling is evenwel ook aan herziening toe, erkennen de parlementsleden. Nu wordt de witte huisvuilzak twee keer per week opgehaald en de zakken voor PMD en papier en karton afwisselend om te twee weken. Dat is verwarrend voor de bewoners en het zet niet aan tot recycleren. Wat de staatssecretaris wil doen, alle huisvuilzakken in één keer ophalen, klinkt als een vereenvoudiging. De meest kwetsbare wijken van Brussel, die nu al te kampen hebben met afvaloverlast, komen er weliswaar bekaaid vanaf. De inwoners van die wijken wonen klein, te klein vaak, en hebben helemaal geen plaats om hun huisvuil een week lang te bewaren, vindt Annemie Maes, parlementslid voor Groen in het Brussels parlement.

Het plan dat nu op tafel ligt, is geïmproviseerd en niet doordacht. Op bepaalde dagen komen er zelfs vijf vrachtwagens per dag langs. Bovendien moest Laanan het antwoord schuldig blijven over wat de budgettaire en operationele impact van het nieuwe systeem zal zijn. Daarom willen de Brusselse ecologisten een aangepast plan, dat rekening houdt met de specifieke situatie van verschillende Brusselse wijken met aandacht voor mobiliteit.

Annemie Maes Groen parlementslid: "Al jaren zijn op gewestniveau PS-excellenties bevoegd voor de netheid van Brussel. 3 verschillende staatssecretarissen op 3 jaar tijd met elk een eigen afvalplan. Het resultaat vandaag is echter dat Brussel nog steeds een vuile stad is, er slechts 30% afval gesorteerd wordt (i.p.v. 50%) en de dienstverlening achteruit gaat." 

Arnaud Pinxteren, Ecolo parlementlslid: "Het is een goede zaak dat er nu weer wekelijks PMD en papier en karton wordt opgehaald maar we begrijpen niet dat een ophaling minder van restafval niet kan gecompenseerd worden met een extra ophaling van organisch afval. We vrezen dat het nieuwe plan een verkapte budgetaire oefening is: meer geld voor minder dienstverlening".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.