08 okt 2014

Afval: re-use, re-match, re-cycle

In het kader van Upcycle festival in Hasselt (een initiatief van de Groen schepen Joost Venken) is Benjamin Rose van het New York City Centre for Materials Reuse naar België gekomen om meer uitleg te geven over hergebruik en recyclage van afval in the Big Apple. Een uitgelezen moment om deze man te ontmoeten en na te gaan of we iets van hen kunnen leren voor een beter afvalpreventiebeleid in Brussel. Een verslag door Annemie Maes, Brussels parlementslid: Wat vooral is bijgebleven uit deze gedachtewisseling: deze New Yorkse equivalent van Leefmilieu Brussel heeft een uitstekend datameetinstrument ontwikkeld samen met de universiteit van NY om alle afvalstromen geuniformiseerd in kaart te brengen ongeacht van welke bron afkomstig. Hierdoor kunnen afvalpreventiedoelstellingen ook beter ingevoerd en opgevolgd worden.

Hun project "waste match" waarbij "afval" van het ene bedrijf gematcht wordt met de noden van andere organisaties is ook een succesverhaal. Dit gaat bijvoorbeeld over de enorme berg zand van een tentoonstelling die het New Museum kwijt wou, bezorgen aan lokale beplantingsdiensten en speelpleinen die het zand goed konden gebruiken. Benjamin legde uit dat de klimaatramp die NY door orkaan Sandy overkomen was er voor gezorgd had dat de overheid in een hogere versnelling is geschoten om verstandiger om te gaan met grondstoffen en materialen. Hij gaf wel toe dat er nog een hele weg af te leggen was om ook de New Yorkers ervan te overtuigen om minder te consumeren waardoor er uiteindelijk minder afval geproduceerd wordt, en minder oplossingen moeten gezocht worden om dit afval te verwerken.

Ten slotte haalde hij nog verrassende inzamelingsprojecten aan, genre: een aparte inzameling van bruidsjurken en kostuums, een aparte inzameling van film en theatermateriaal, en een aparte inzameling van schoolmateriaal waardoor minder kapitaalkrachtige gezinnen bij het begin van schooljaar hun kinderen met het juister materiaal naar school kunnen sturen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.