27 okt 2015

Afval is een grondstof, geen brandstof

Afval is een grondstof, geen brandstof Dinsdag ondervroegen Brusselse parlementsleden Arnaud Pinxteren (Ecolo) en Annemie Maes (Groen) minister Fremault (CDH) over het voornemen van de Brusselse regering om groene stroom certificaten toe te kennen aan de afvalverbrandingsovens van Neder-Over-Heembeek. "Groenestroomcertificaten zijn  bedoeld om nieuwe groene technologieën een duwtje in de rug te geven. Hier gaat het om een 30 jaar oude installatie die geen extra investeringen vraagt en al lang is afgeschreven," zegt Arnaud Pinxteren.  

Ook de onafhankelijke energieregulator Brugel vond eerder al dat er sprake is van discriminatie bij het toekennen van groenestroomcertificaten aan de oude verbrandingsovens.  De  duur  van  de toekenning  van  de  groenestroomcertificaten,  die  normaal  10  jaar  bedraagt  vanaf de  indienstname,  wordt  voor  de  verbrandingsoven   gewijzigd in 10 jaar vanaf het van kracht worden van het besluit. Brugel noemde dit in haar advies van 9 september een "volledig uitzonderlijke en discriminerende behandeling ten opzichte van de andere installaties."

 

De Groenen vrezen dat de financiële steun voor het verbranden van afval deze optie aantrekkelijker maakt in vergelijking met andere, meer ecologisch verantwoorden alternatieven. Annemie Maes vindt dan ook dat de Brusselse regering beter elders inkomsten zoekt: "Afval is een grondstof, geen brandstof. In plaats van het op te stoken, moeten we inzetten op betere gescheiden inzameling om ons afval te gebruiken in de kringloopeconomie." De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekende onlangs nog dat dit heel wat banen zou opleveren: voor 1000 ton elektronisch afval zou herstellen meer dan 200 jobs creëren, recycleren 15 jobs en verbranden één enkele baan.

 

De 3 verbrandingsovens van Neder-over-Heembeek zijn actief sinds 1985 en kregen onlangs een nieuwe vergunning. In 2018 wordt wel het beheercontract herbekeken. Ecolo en Groen vinden dat hierbij het doel moet zijn om minstens één van de drie ovens te sluiten.  "In plaats van deze verouderde en vervuilende technologie financieel te steunen, moeten we er net van afstappen," zeggen beide partijen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.