Drie redenen waarom statiegeld nodig is voor een proper Brussel

Drie problemen met zwerfvuil

#1 het is duur

Volgens cijfers van het Agentschap Net Brussel (ANB) werd de kost voor het opruimen van zwerfvuil in het Brussels gewest geraamd op 4.592.000 euro in 2015. Het ABN raamt dat het opruimen van zwerfvuil een gemiddelde kost heeft van 863,90 euro per ton in 2014. In 2016 haalden de gemeentelijke en gewestelijke netheidsdiensten samen minstens 13.000 ton zwerfvuil in het Brussels gewest op, waarvan het ANB alleen al 3.553 ton afval ophaalde. M.a.w. het gaat om een omvangrijk en kostelijk probleem.

#2 het is slecht voor milieu, mens en dier

Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Het is duidelijk dat dit zeer nadelig is voor milieu en voor dieren. Het komt terecht op straat, maar ook in weiden waar koeien en andere dieren er aan kunnen sterven. Veel zwerfvuil belandt via water en wind in zee waar het op grote schaal schade toebrengt aan vissen, vogels en andere zeedieren. 

#3 het is niet structureel

Effectmetingen van campagnes tegen zwerfvuil tussen 2011 en 2014 tonen aan dat er geen algemene verbetering in attitude en gedrag zichtbaar is. Diezelfde metingen geven aan dat burgers zwerfvuil als zeer storend ervaren (bron TNS en OVAM). Bevragingen van de lokale politie tonen dan weer aan dat zwerfafval een factor is die het onveiligheidsgevoel van haar inwoners verhoogt.