03 nov 2011

Actie 11.11.11 voor ambitieus klimaatakkoord

Op de klimaatactiedag van 25 oktober was Annemie Maes aanwezig in het Sint-Victorinstituut in Alsemberg. De campagne van 11.11.11 staat dit jaar in het teken van de noodzaak van een ambitieus klimaatakkoord zodat de mensen in het Zuiden niet het slachtoffer worden van de klimaatverandering. Het startschot van deze campagne werd gegeven op het Sint-Victorinstituut. Annemie Maes werd er door de leerlingen geïnterviewd over  welke inspanning zij zelf doet om haar eigen CO2-uitstoot te beperken. Met haar fiets in de hand toonde Annemie Maes aan welke rol mobiliteit speelt in de uitstoot van CO2. Het evenement dat samen door vrijwillige ouders, leerlingen en leerkrachten was opgezet, ondersteund door 11.11.11 was een groot succes. Het enthousiasme van de leerlingen, die ook een dansje opvoerden, toonde aan hoe hard de jeugd wakker ligt van dit thema. Ook enkele lokale bv's en politici waren aanwezig en ondertekenden net als Annemie Maes het klimaatakkoord.

11.11.11 verving de VN- onderhandelaars voor een klimaatakkoord door leerlingen van de school die er (enigszins) op leken. Zij ondertekenden het klimaatakkoord wel! Hopelijk volgen de echte onderhandelaars snel hun voorbeeld. De klimaatconferentie in Durban (Zuid-Afrika) in december is daarvoor de kans die ze moeten grijpen.

Teken zelf het klimaatakkoord van 11.11.11 op www.klimaatakkoord.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.