16 nov 2009

Aankondigingspolitiek van de MIVB, te vaak solo slim!

Tegenwoordig verschijnen er in diverse media heel wat besparingsaankondigingen van de MIVB. Vaak blijkt achteraf dat de bevoegde minister en de Brusselse Regering hun goedkeuring voor de maatregelen nog niet hebben gegeven.Zo verschenen er gisteren (12/11/09) een aantal artikels in MIVB aankondigt vanaf februari 2010 haar tarieven te verhogen. In dezelfde berichtgeving lezen we dat de voogdijminister en de Brusselse regering het voorstel nog moeten goedkeuren. De voorbije weken is dit wel vaker gebeurd. De MIVB kondigt in de pers maatregelen en besparingen aan zonder dat de regering haar fiat heeft gegeven. Annemie Maes: de pers waarin de

"Dit lijkt me eerlijk gezegd geen manier van werken. Belangrijke beslissingen van algemeen belang, zoals het openbaar vervoer in Brussel, blijven toch de bevoegdheid van de regering. Voor het imago van de MIVB zijn zulke voorbarige berichten geen goede zaak. Ik zou graag horen hoe de regering staat tegenover deze besparingsvoorstellen en deze manier van communiceren. Besparingen bij de MIVB zijn onvermijdelijk in deze economisch moeilijke tijden, maar voor Groen! mag deze noodzakelijke efficiëntieoefening het aanbod, de reissnelheid en de dienstverlening niet hypothekeren. "

Groen! zal hierover Brussels minister van mobiliteit Brigitte Grouwels ondervragen in de commissie infrastructuur, woensdag 18 november.

 

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.