05 dec 2014

“Minister-President Vervoort laat na om Brussels imago te verdedigen.”

"Minister-President Vervoort laat na om Brussels imago te verdedigen."   Het antwoord van Brussels minister-president op de interpellatie van Groen parlementslid Annemie Maes over de schade voor Brussel ten gevolge van de besparingen op de culturele instellingen, blijft typisch vaag.

 

De culturele instellingen in Brussel, federaal of niet, komen bekaaid uit de besparingsrondes van de verschillende regeringen van dit land. Dat is gekend. Maar wat is het effect op het imago van de hoofdstad? Daar kon (of wilde) de minister-president geen antwoord op geven, nochtans is het zijn taak om Brussel en haar imago te verdedigen. Zelfs het voorstel van Annemie Maes om een schade-impactanalyse uit te voeren, werd koeltjes onthaald.

 

"Vervoort legt de schuld bij het federale niveau. In plaats van de communautaire toer op te gaan, zou de partij van minister-president Vervoort beter de hand in eigen boezem steken", zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. "Want de PS had het grote deel van de ministerportefeuilles in handen die iets konden doen aan de herwaardering van de federale culturele instellingen. We verwachten van een Brusselse minister-president dat hij of zij Brussel met hand en tand verdedigt. En Vervoort laat dat na."

 

De Brusselse regering weet niet waar ze naar toe wil, en mist de leiding om de koers te bepalen. Ook wanneer het culturele imago van Brussel op het spel staat. Nochtans is de economische meerwaarde van de culturele sector voor Brussel van groot belang.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.