01 okt 2015

“Lucht- Klimaat en Energieplan is gebakken lucht”

"Lucht- Klimaat en Energieplan is gebakken lucht" In het Brussels parlement werd vandaag het Lucht-, Klimaat en Energieplan van de Brusselse regering besproken. Een dag nadat burgerbeweging 'Schone Lucht BXL' verontrustend hoge waarden fijn stof vaststelde tijdens de spits in Brussel, klaagden de groenen aan dat het actieplan van de Brusselse regering een maat voor niets dreigt te worden.  

"Er is in het plan bijna geen enkele termijn vastgelegd", zegt Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo, "Er wordt qua data alleen verwezen naar de bestaande plannen zoals Iris 2, waar we niet van weten of de doelstellingen gerespecteerd zullen kunnen worden. Wat de begroting van het plan betreft, zijn er weinig cijfers. Enkel voorwaardelijke maatregelen die telkens zullen worden aangepast aan de budgettaire situatie van het Gewest."

 

Het openbaar onderzoek is ondertussen afgerond. 76 burgers en 12 van de 19 Brusselse gemeenten dienden bezwaarschriften in. Ook 4 gewestelijke instanties brachten een advies uit, waaronder de sociaal-economische raad en de gewestelijke commissie mobiliteit. Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen hoopt dat minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) met deze adviezen aan de slag gaat en het plan nog duchtig herwerkt. "De minister zou duidelijke prioriteiten moeten stellen en de meest doeltreffende maatregelen eerst uitvoeren," zo zegt ze, "Het huidige plan is een lange lijst van maatregelen die op zich meestal goed zijn, maar door het ontbreken van prioriteiten, timing en budgettering dreigt er niets van in huis te komen."

 

Voor Groen en Ecolo zou Brussel zich moeten focussen op zes prioriteiten die de twee voornaamste bronnen van luchtvervuiling in het gewest aanpakken: het autoverkeer en de woningen.

 

Het autoverkeer moet volgens hen worden aangepakt door investeringen in openbaar vervoer en financiële maatregelen die het gebruik van de auto ontmoedigen. Het energiegebruik van woningen kan dan weer beter door een fiscale hervorming die energiebesparingen aanmoedigt en premies geeft voor het afstappen van verwarming op hout ? goed voor zo'n 40% van de uitstoot van fijnstof in het gewest. Daarnaast vragen de groenen ook dat de Energiehuizen heropend worden zodat mensen toegang hebben tot laagdrempelig advies over het isoleren van hun woning en andere energiebesparende maatregelen.

 

Céline Fremault reageerde in de commissie-Leefmilieu dat het plan in november na een derde lezing door de regering terug voor het parlement komt. Ze sluit niet uit dat het plan nog aangepast zal worden om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de mensen die een bezwaar hebben ingediend. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.