23 sep 2016

6 redenen waarom afvalverbranding geen subsidies verdient

Sinds februari is de Brusselse elektriciteitsfactuur een stukje duurder, met dank aan de Brusselse regering die extra geld wil geven aan de afvalverbrandingsovens. Waarom is dit precies een slecht idee?   1. Niet de bedoeling

De groenestroomcertificaten zijn ooit ingevoerd om de productie van groene stroom een duwtje in de rug te geven. De bedoeling was om de kost voor het ontwikkelen van nieuwe, duurzame technologieën (zonnepanelen en windmolens) te compenseren door subsidies. De verbrandingsoven in Neder-over-Heembeek is noch nieuw, noch duurzaam. Het gaat om een 30 jaar oude installatie die al lang afgeschreven is. Bovendien kost het produceren van goederen een hele hoop energie. Als we die goederen verbranden, zijn ze voor altijd verloren: absoluut niet hernieuwbaar of duurzaam, dus.

 

2. We maken onszelf verslaafd aan het verbranden van afval

Van de €100 miljoen aan groenestroomcertificaten die de verbrandingsoven zal opleveren, gaat er 50% naar het Agentschap Net Brussel. Dit agentschap zou als hoofddoelstelling moeten hebben om de afvalberg te reduceren en recyclage te stimuleren, maar nu krijgen ze dus extra geld voor het verbranden van afval, zelfs als dat afval perfect gerecycleerd kan worden. 34% van alle PMD en 22% van alle papier- en kartonafval komt in Brussel in het restafval terecht. Sinds dit jaar levert het dus geld op om dat te verbranden. Waarom zou je dan nog proberen te recycleren?

 

3. Er zijn duurzamere alternatieven

De helft van al het Brusselse afval dat naar de verbrandingsovens gaat is  organisch afval. Ooit al geprobeerd een vuurtje te maken met je wortelschillen? Dat werkt niet. Je huis-, tuin- en keukenafval is eigenlijk te nat om goed te verbranden. Geen wonder dus dat energie-efficiëntie van zo'n verbrandingsoven rond de 25% ligt. Een veel beter idee is om er bio-gas uit te halen, daar halen we een energie-efficiëntie van 60% à 70%.

 

4. Het is ongezond

Om al dat natte organisch afval te compenseren, moet er dus ook wat droog materiaal opgestookt worden. Een van de beste materialen hiervoor is plastic. Omdat plastic ook van petroleum wordt gemaakt, genereert het verbranden van plastic relatief veel energie. Helaas stoot het verbranden van plastic ook dioxines uit en daar krijg je kanker van. Geen goed idee, dus.    

 

5. Bedenkelijke wettelijkheid

 

Volgens de Europese energierichtlijn wordt hernieuwbare energie gedefinieerd als "energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen," maar doordat ons restafval zo nat is, moet er vaak worden bijgestookt met fossiele energie om te kunnen branden. Bovendien kan hooguit het aandeel organisch afval als 'hernieuwbaar' worden gezien (i.e. 50% van het afval dat verbrand wordt), terwijl de Brusselse regering voor alle afval groenestroomcertificaten wil toekennen. Plastic een hernieuwbare brandstof? Deze regering zegt: "Ja."

Om groene stroomcertificaten bedoeld voor het stimuleren van nieuwe technologieën aan een 30 jaar oude installatie toe te kennen, moest de Brusselse regering ook de wet herschrijven. Normaal krijg je groene stroomcertificaten de eerste tien jaar na ingebruikname van de nieuwe technologie. Voor de verbrandingsovens zou dat de tien jaar na goedkeuring van het besluit zijn. De Brusselse energieregulator Brugel zei hierover dat het in feite neerkomt "op het ontwerpen van een wetgeving op  maat voor een welbepaald project. Bovendien lijken bepaalde bepalingen discriminerend."

 

6. Beter energie besparen

Energiebesparing is beter dan energieproductie, zelfs groene energie. In plaats van de energie te recupereren uit het afval dat we verbranden, kunnen we ook zorgen dat we minder energie nodig hebben om onze spullen te produceren. Uit een studie van Jeffrey Morris uit 1995 blijkt dat het recycleren van ons afval 3 tot 5 keer meer energie bespaart dan het verbranden van ons afval oplevert.

 

BONUS: ook composteren is een alternatief, naast bio-gas

PANG zegt het beter dan wij het kunnen:

 

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.