18 jan 2013

5000 boetes voor foutparkeren op fietspaden

Wie regelmatig in de buurt van het beursplein fietst of rondwandelt heeft ze ongetwijfeld al gezien, de fietsbrigade van de politie. Agenten op de fiets zijn enorm handig in een stedelijke omgeving. Ze bewegen zich vlot door het verkeer en maken snelle interventies mogelijk. Bovendien ondervinden ze aan de lijve wat het betekent om je met de fiets tussen het autoverkeer te bewegen.  " zegt Annemie Maes, zelf een dagelijks fietser. In 2012 werden door de fietsbrigade maar liefst 5000 boetes uitgeschreven voor foutparkeren op fietspaden, daar waar dit in 2011 nog maar over 600 boetes ging. Fietsers kennen het fenomeen. Vele autobestuurders zien er geen graten in om zich even op het fietspad te parkeren want 'het is maar voor twee minuten'.  Het gevolg is dat je als fietser een gevaarlijk manoeuvre naar links moet uitvoeren tussen het rijdende verkeer om zo'n auto te ontwijken.

Deze fietsbrigade is erg actief en dat kunnen we als fietser alleen maar toejuichen.",

Brussels parlementslid Annemie Maes is erg tevreden met deze verhoogde inspanning en heeft in een brief de korpschef gefeliciteerd met de resultaten van zijn fietsbrigade. Ze hoopt dat deze ingeslagen weg ook in 2013 wordt voortgezet. Ze schrijft:  "Sinds er vorig jaar een gemarkeerd fietspad is aangelegd op de centrumlanen (Anspachlaan, ?) is de situatie voor fietsers op het vlak van berijdbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum opmerkelijk verbeterd. Dit is mede te danken aan uw fietsbrigade die dagelijks waakt over het respecteren van de wegcode m.b.t. het gemarkeerd fietspad. "

Een goede handhaving is noodzakelijk wanneer we meer mensen op de fiets willen krijgen. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat een consequente, strenge handhaving haar vruchten afwerpt met minder ongevallen, een lagere autodruk en een betere verkeersdoorstroming als gevolg.

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.