25 nov 2011

2011 was een goed jaar voor de vrijwilligers

Het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk loopt ten einde. Tijd dus voor een evaluatie en een vooruitblik. Het is immers de bedoeling dat het Europees jaar niet tot een eenmalige opstoot van aandacht, maar tot blijvende resultaten leidt.  Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen!, interpelleerde collegelid Grouwels hierover in de commissie Welzijn van de Raad van de VGC. Het voorbije jaar werden heel wat initiatieven genomen die organisaties moeten klaar stomen voor een aanpak die aansluit bij de noden en mogelijkheden van de 21ste eeuw. Heel wat jongere vrijwilligers en zelfs ouderen hebben een druk leven en kiezen voor een duidelijk afgelijnd engagement op korte termijn. Nieuwe vrijwilligers stellen ook eisen en willen interessant of gezellig werk, wat het werkveld verplicht om na te denken over het al dan niet werken met vrijwilligers en de taken die ze hen toevertrouwen. Het Punt Brussel speelt hier op in met een vormingsaanbod voor de organisaties: hoe werven, hoe selecteren, welke vorming aanbieden aan de vrijwilligers. Hierbij heeft Het Punt extra aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo worden bijvoorbeeld seniorenambassadeurs opgeleid om andere senioren warm te maken voor vrijwilligerswerk. Daar waar engagement oorspronkelijk gefocust was op de welzijnssector, is het vandaag opengetrokken naar onder andere de culturele sector. De VGC heeft dit begrepen en maakt van vrijwilligerswerk een transversaal thema. Veder wordt werk gemaakt van een studie die zowel behoeften als potentieel nog beter in kaart moet brengen.

Annemie Maes: "De relevantie van vrijwilligerswerk, met de combinatie van een maatschappelijk engagement en een persoonlijk project, is vandaag groter dan ooit. De VGC speelt hierop in en hanteert daarbij een hedendaagse visie op vrijwilligerswerk."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.