Home

Bevoegdheden

Annemie is sterk geëngageerd op de dossiers leefmilieu, afval en fietsen. Ze ijvert voor meer groen in de stad, een betere luchtkwaliteit, aandacht voor voedsel, klimaat en energie, etc.
Het belang van cultuur, jeugd en sport voor Brussel is niet te onderschatten. In deze budgettair moeilijke tijden vecht Annemie voor het overleven van deze sectoren en een betere samenwerking tussen de gemeenschappen.
Andere dossiers waar Annemie op werkt zijn binnenlandse zaken (veiligheid, zwembaden,…), media, algemene zaken en financiën. Annemie is ook gemeenteraadslid in Jette.

Actueel

Deze namiddag was er in de senaat een hoorzitting rond klimaatbeleid, waar Joeri Thijs van Greenpeace en Véronique Ringot van CNCD-11.11.11 kwamen spreken. De boodschap die mij hierover het meeste bij bleef, is de uitspraak van Joeri dat we af moeten van de klimaatnegativiteit en meer de nadruk moeten leggen op de mogelijkheden van een goed klimaatbeleid. Dit is ook de boodschap die ik dag...

1. Net Brussel is een zwarte doos

Net Brussel is zowel een overheidsinstelling met een publieke functie (afval ophalen bij particulieren) als een speler op de private markt (afval ophalen bij bedrijven). Deze dubbele rol vraagt om een uiterste transparantie. Het is namelijk normaal dat publieke dienstverlening wordt gesubsidieerd met belastinggeld, maar dat geld mag niet gebruikt...

Sinds de zesde staatshervorming bestaat de nieuwe Senaat uit 60 senatoren: 50 die worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten, en 10 gecoöpteerde senatoren. Het Vlaams Parlement wijst 29 senatoren aan uit de eigen leden of uit de NL leden van het Brussels Parlement. Groen heeft recht op 2 gemeenschapssenatoren en 1 gecoöpteerd senator. Hermes Sanctorum was...